Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul specific 4.16: „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”
Titlul proiectului: „Susținerea atreprenoriatului social, prin facilitarea accesului la măsuri integrate, inovative și personalizate, pentru spriinirea înființării de întreprinderi sociale auto-sustenabile – “SRPM AUTO-S.E.S.”
Număr de identificare al contractului: POCU/449/4/16/128433

Invitație de participare pentru achiziția de Echipamente
medicale

SC FAMILY MEDICAL CENTER SRL cu sediul social in Municipiul Ploiesti, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.14, etaj parter, Api, Judet Prahova , e-mail: fammedical.center@gmail.com, in calitate de Beneficiar al planului de afaceri cu titlul Asigurarea accesului la servicii medicale stomatologice calitate, vă solicită oferta Dvs. de pret pentru achiziția Pachet echipamente medicale, produse necesare pentru indeplinierea rezultatelor asumate prin planul de afacere si a contractului de minimis semnate.

In acest sens vă rugăm să regăsiţi in cele ce urmează documentația de atribuire precum şi caietul de sarcini elaborat in vederea contractării serviciilor solicitate.

ADMINISTRATOR
PIRVU ANDREEA ROXANA